NGO

Fundacja Wspólnota Gdańska / Oliwski Ratusz Kultury

kontakt: fundacja@wspolnotagdanska.pl

Dom Sąsiedzki Gościnna Przystań

kontakt: p.kluz@gfis.pl

Klub Sąsiedzki GARAŻ / Stowarzyszenie Inne jest piękne

kontakt: aneta@innejestpiekne.org, klubsasiedzkigaraz@gmail.com

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną | Koło w Gdańsku

kontakt: sekretariat@psoni.gda.pl

Biblioteka Społeczna – Dom Sąsiedzkim na Stogach

kontakt: biblioteka@bibliotekapp.pl

Fundacja Palma

kontakt: natalia@fpalma.pl; jakub@fpalma.pl

Fundacja Generacja

kontakt: generacjafundacja@gmail.com

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

kontakt: tmwizw.pomorze@gmail.com

Stowarzyszenie PROM* Kultura

kontakt: ppaniec@promkultura.org