SZKOŁY

Od października 2022 r. odbywają się comiesięczne spotkania grupy EDK. GDAŃSK, realizowane w ramach projektu Kreatywna Pedagogika. Prowadzi je Marta Jankowska z biura programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK, a współtworzą gdańscy nauczyciele i nauczycielki wszystkich poziomów edukacyjnych – od przedszkola, poprzez szkoły podstawowe, aż po szkoły średnie.

Podczas spotkań uczestnicy i uczestniczki:
• wymieniają się inspiracjami do twórczych działań,
• poznają konkretne narzędzia i materiały przydatne do pracy z dziećmi i młodzieżą,
• dzielą się doświadczeniami,
• rekomendują ciekawe wydarzenia na kulturalnej mapie Gdańska,
• a nawet tworzą materiały edukacyjne.

W spotkaniach uczestniczą też przedstawiciele gdańskich INSTYTUCJI KULTURY, otwarci na potrzeby i pomysły nauczycielek i nauczycieli.

By wziąć udział w spotkaniu wystarczy napisać do nas mail: info@edukacjadokultury.gdansk.pl, a my prześlemy link do spotykania online na platformie Teams.

 

W roku szkolnym 2021/2022 w kilkunastu gdańskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych realizowane były pilotażowe działania w ramach programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK.

Pilotaż szkolnego programu odbył się w kilkunastu gdańskich szkołach. Wzięło w nim udział ponad 30 nauczycielek i nauczycieli oraz przeszło 1000 uczennic i uczniów, a we wrześniu 2022 roku scenariusze lekcji wypracowane przez zespół ekspercki w ramach działań programu EDK. GDAŃSK zostały rozesłane do wszystkich gdańskich szkół, można je również znaleźć na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej oraz oczywiście na naszej stronie internetowej w zakładce MATERIAŁY.

Nauczyciele i nauczycielki ze szkół zaangażowanych w te działania (30 nauczycielek i nauczycieli), prowadzili warsztaty oparte o scenariusze zajęć, odwiedzali instytucje kultury, realizowali własne inicjatywy wpisujące się w założenia programu EDK. GDAŃSK oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat scenariuszy zajęć podczas comiesięcznych spotkań organizowanych dla szkolnych koordynatorek programu. W lekcjach prowadzonych na podstawie scenariuszy wzięło udział pond 1000 gdańskich uczennic i uczniów.

We wrześniu oddaliśmy 16 scenariuszy twórczych zajęć z 10 zakresów tematycznych.

Podczas Gdańskiego Forum Edukacyjnego zostały również wypracowane trzy gdańskie priorytety edukacyjne na rok szkolny 2021/2022, jeden z nich to – kultura, jako środek wyrazu, rozwoju i porozumienia.

Poniżej znajdziecie listę szkół zaangażowanych w działania w ramach pilotażu programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK.


SZKOŁY PODSTAWOWE:


Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku

 

https://sp16.edu.gdansk.pl

 

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Joanna Dunajska

Szkoła Podstawowa nr 38 im. gen. Stanisława Maczka w Gdańsku

https://sp38.edu.gdansk.pl/pl

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Monika Turska

Szkoła Podstawowa nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku

https://sp49.edu.gdansk.pl/

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Marta Jankowska

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku

https://sp50.edu.gdansk.pl/pl

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Agnieszka Lampkowska

Szkoła Podstawowa nr 62 im. w Gdańsku

https://sp62.edu.gdansk.pl/pl

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Beata Sowińska

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

https://sp67.edu.gdansk.pl/

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Anna Labudda

Szkoła Podstawowa nr 81 im. prof. Michała Siedleckiego w Gdańsku

http://www.osm.gdansk.pl/

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Katarzyna Vitkovska

Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku

https://sp86.edu.gdansk.pl/pl 

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Justyna Wołoszyk-Brzezińska

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

https://www.gov.pl/web/osmgdansk

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Kamila Borysewicz

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr IX przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym

https://zso1.edu.gdansk.pl/pl

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Anna Piotrowicz

X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku

https://lo10.edu.gdansk.pl/pl

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Joanna Zorn-Szumiło

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy

https://lo19.edu.gdansk.pl/pl

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Małgorzata Fijas

Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego

https://zsgh.edu.gdansk.pl/

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Danuta Uranowska

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mental Arts

https://mentalarts.pl

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Małgorzata Fijas

 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Gdańsku

https://zsgh.edu.gdansk.pl/pl 

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Anna Czajka