SZKOŁY

 

fot. Piotr Pędziszewski

W roku szkolnym 2021/2022 w kilkunastu gdańskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych realizowane były pilotażowe działania w ramach programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK.

Nauczyciele testowali scenariusze lekcji dotyczące między innymi: literatury, architektury, fotografii, tańca, historii gdańska, filmu czy teatru.  Odbywały się też cykliczne spotkania na różnych etapach testowania z nauczycielkami i nauczycielami. Podsumowanie tych działań zostało zaprezentowane podczas Gdańskiego Forum Edukacyjnego.

Nauczyciele i nauczycielki ze szkół zaangażowanych w te działania (30 nauczycielek i nauczycieli), prowadzili warsztaty oparte o scenariusze zajęć, odwiedzali instytucje kultury, realizowali własne inicjatywy wpisujące się w założenia programu EDK. GDAŃSK oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat scenariuszy zajęć podczas comiesięcznych spotkań organizowanych dla szkolnych koordynatorek programu. W lekcjach prowadzonych na podstawie scenariuszy wzięło udział pond 1000 gdańskich uczennic i uczniów.

Podczas Gdańskiego Forum Edukacyjnego zostały również wypracowane trzy gdańskie priorytety edukacyjne na rok szkolny 2021/2022, jeden z nich to – kultura, jako środek wyrazu, rozwoju i porozumienia.

We wrześniu oddaliśmy 16 scenariuszy twórczych zajęć z 10 zakresów tematycznych.

Poniżej znajdziecie listę szkół zaangażowanych w działania w ramach pilotażu programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK.


SZKOŁY PODSTAWOWE:


Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku

 

https://sp16.edu.gdansk.pl

 

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Joanna Dunajska

Szkoła Podstawowa nr 38 im. gen. Stanisława Maczka w Gdańsku

https://sp38.edu.gdansk.pl/pl

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Monika Turska

Szkoła Podstawowa nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku

https://sp49.edu.gdansk.pl/

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Marta Jankowska

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku

https://sp62.edu.gdansk.pl/

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Beata Sowińska

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

https://sp67.edu.gdansk.pl/

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Anna Labudda

Szkoła Podstawowa nr 81 im. prof. Michała Siedleckiego w Gdańsku

http://www.osm.gdansk.pl/

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Kamila Borysewicz

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr IX przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym

https://zso1.edu.gdansk.pl/pl

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Anna Piotrowicz

X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku

https://lo10.edu.gdansk.pl/pl

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Joanna Zorn-Szumiło

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy

https://lo19.edu.gdansk.pl/pl

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Małgorzata Fijas

Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego

https://zsgh.edu.gdansk.pl/

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Danuta Uranowska

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mental Arts

https://mentalarts.pl

szkolna koordynatorka pilotażu programu – Małgorzata Fijas