Działania w roku 2022

DZIAŁANIA 2022

W ramach pilotażu programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK realizujemy już szereg działań.
STWORZYLIŚMY STRONĘ INTERNETOWĄ I FACEBOOK PROGRAMU

Uruchomiona została strona internetowa programu www.edukacjadokultury.gdansk.pl, adresowana zarówno do odbiorców programu (m.in. osób prywatnych, nauczycieli, animatorów, przewodników turystycznych), jak i jego twórców. Można tu znaleźć ofertę edukacyjną gdańskich instytucji kultury z podziałem na kategorie: rodziny z dziećmi, młodzież i dorośli, nauczyciele. To idealna baza inspiracji, która ma wspierać w rozwoju talentów i różnorodnych umiejętności przydatnych na każdym etapie życia. Strona została uzupełniona o zakładkę – Україна/Ukraina, gdzie na bieżąco są publikowane aktualne informacje z obszaru kultury i edukacji adresowane do gości z Ukrainy, dzieci, młodzieży, rodzin… Program można też znaleźć na Facebooku pod hasłem Edukacja do Kultury. Gdańsk.

ROZPOCZĘLIŚMY WSPÓŁPRACĘ ZE SZKOŁAMI
W pilotaż programu zostało zaangażowanych kilkanaście szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Grupa ekspercka, w której znalazły się m.in. liderki Kreatywnej Pedagogiki, opracowała scenariusze zajęć, obecnie testowane z uczniami. Odbywają się też cykliczne spotkania na różnych etapach testowania z nauczycielkami i nauczycielami. Podsumowanie tych działań zostanie zaprezentowane podczas Gdańskiego Forum Edukacyjnego.

DZIAŁAMY W RAMACH ZESPOŁU

Powołano Zespół Koordynacyjny ds. Edukacji do Kultury w składzie: przewodnicząca programu – Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania; przewodnicząca zespołu – Barbara Frydrych, dyrektorka Biura Prezydenta ds. Kultury; Grzegorz Kryger, zastępca dyrektora ds. edukacji Wydziału Rozwoju Społecznego; Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej; Monika Dylewska-Libera, zastępczyni dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz Celina Zboromirska-Bieńczak, koordynatorka programu. Zespół Roboczy ds. Edukacji do Kultury będzie działać przy Miejskim Teatrze Miniatura, gdzie znajduje się biuro programu.

Na rok 2022 planujemy kolejne działania.
Nasz programu opiera się na wielu działaniach, adresowanych do różnych grup odbiorców: przedszkoli i szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i specjalistów ds. edukacji do kultury:

▪ marzec / Aktywności adresowane do gości z Ukrainy, szczególnie dzieci, młodzieży i rodzin. Ich celem są: twórcza organizacja czasu wolnego, przybliżanie kultury polskiej i dziedzictwa Gdańska, nauka języka polskiego i włączanie do lokalnej społeczności

▪ marzec / Konkurs plastyczny dla przedszkoli „Ahoj, piraci!”. Gdańskie przedszkolaki będą wcielać się w dobrych piratów, aby zmienić swoje najbliższe otoczenie na lepsze. Nagrodą, którą otrzymają podopieczni dziesięciu placówek, będzie spektakl „Piraci dobrej roboty”

▪ kwiecień / Pierwsze warsztaty i spotkania dla specjalistek i specjalistów ds. edukacji, pozwolą one zbadać aktualne potrzeby środowiska. Na tej podstawie powstanie propozycja konkretnych szkoleń oraz wydarzeń wspierających rozwój edukatorek i edukatorów

▪ kwiecień / Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na działania edukacji do kultury. W pierwszej edycji realizowane będą działania z zakresu edukacji obywatelskiej i edukacji o Gdańsku

▪ kwiecień – maj / Rozbudowa strony internetowej programu – uruchomienie kalendarza wydarzeń, będzie to narzędzie dla osób poszukujących informacji: nauczycieli, przewodników, specjalistów i każdego zainteresowanego

▪ kwiecień – grudzień / Tworzenie i rozwój tematycznych programów edukacyjnych i wydawnictw w instytucjach kultury, m.in. w Muzeum Gdańska, Gdańskim Archipelagu Kultury, Europejskim Centrum Solidarności, Instytucie Kultury Miejskiej, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”

▪ maj – grudzień / Współpraca z gdańskimi uczelniami wyższymi, m.in. realizacja programu edukacji filmowej z Centrum Filmowym Uniwersytetu Gdańskiego

▪ maj – grudzień / Udostępnianie przez wybrane instytucje kultury oferty edukacji do kultury na terenie całego Gdańska, szczególnie w dzielnicach, w których dostęp do kultury jest ograniczony, m.in. przez GAK, IKM, Muzeum Gdańska, Teatr Miniatura, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną

▪ czerwiec – wrzesień / Realizacja mobilnych działań z zakresu edukacji do kultury, m.in. poprzez inicjatywy realizowane przez GAK

▪ wrzesień / Instytucje kultury i NGO bezpośrednio w szkołach rozpoczną realizację projektów, programów edukacyjnych poświęconych historii, kulturze, zabytkom Gdańska

▪ październik / Inauguracja programu rezydencji artystycznych w szkołach

▪ listopad / XIX Biografie Gdańskie. Dni mniejszości narodowych – specjalny program edukacyjny towarzyszący wydarzeniu

▪ listopad – grudzień / Pierwsze forum EDUKACJI DO KULTURY. GDAŃSK oraz powołanie Nagrody Edukacji do Kultury dla autorów i realizatorów najlepszych projektów edukacyjnych.