Kontakt

BIURO PROGRAMU

Koordynatorka programu:

Celina Zboromirska-Bieńczak

Zespół:

Adam Gibki 

Marta Jankowska

Anna Żukowska

info@edukacjadokultury.gdansk.pl
kalendarz@edukacjadokultury.gdansk.pl

Miejski Teatr Miniatura

al. Grunwaldzka 16

80-236 Gdańsk

Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej

Biuro Programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data publikacji strony internetowej: 2022.12.31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.12.31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

częściowy brak tekstów alternatywnych
część filmów nie posiada napisów dla osób g/Głuchych,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024.03.26

 
Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe znajdują się w zakładce kontakt.
 
PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI
Data sporządzenia deklaracji: 2022.12.31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.26.
 
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
 
Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? 
Skontaktuj się z nami! W zgłoszeniu podaj:
– adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
– swoje imię i nazwisko,
– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
– informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy 
   (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).
 
Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas. Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Anna Żukowska. Możesz skontaktować się z nią mailowo – kalendarz@edukacjadokultury.gdansk.pl