Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1