Szkoła Podstawowa nr 7 im. mjra Mieczysława Słabego