Szkoła Podstawowa nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza