Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1