Nauczyciele, Specjaliści i liderzy

Warsztaty taneczne i szkolenie pt.: „Taniec w Pudełku”

21.11.2023
godz. 13:30

Serdecznie zapraszamy edukatorów i edukatorki na warsztaty taneczne/szkolenie  pt.: „Taniec w Pudełku”. Warsztaty polegają na poznaniu metody pracy z nowym narzędziem edukacyjnym, które jest testowane w ramach gdańskich innowacji INNaczej. Spotkanie poprowadzi Aurora Lubos, która jest pomysłodawczynią, autorką ilustracji i opracowania Tańca w pudełku.

Spotkanie poprowadzone będzie  w oparciu o karty edukacyjne, które są  ilustracjami z opisami, dającymi pomysły na szukanie ruchu, podpowiadają ruch, są impulsem do improwizacji i dobrej, włączającej zabawy.

Taniec w pudełku to zabawa interaktywna dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z uwzględnieniem OzN. Karty są ilustracjami, które w sposób prosty, znakowy prezentują ruch, gest, oraz sposób jego wykonania.

Taniec w pudełku ma za zadanie integrować ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, ma łączyć to, co w ludziach najpiękniejsze- ich różnorodność i indywidualność poprzez wspólny ruch, taniec, aktywność fizyczną.

Aurora Lubos artystka niezależna związana z gdańską sceną tańca  oraz  performerka brytyjskiego  teatru Vincent Dance Theatre. Prowadzi warsztaty w różnych grupach wiekowych, z osobami z różnymi potrzebami, mniej i bardziej zaawansowanymi, profesjonalistami.

Karty powstały w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska .