Nauczyciele, Specjaliści i liderzy

Twórcze metody analizy lektur – szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

22.01.2024 - 24.01.2024
godz. 13:00

Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza nauczycielki i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na trzy dni pełne inspiracji, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. W otoczeniu oryginalnych ilustracji Hanny Czajkowskiej do książek Astrid Lindgren zanurzymy się w tematykę twórczych, alternatywnych metod pracy z dziećmi podczas omawiania lektur. Szkolenie towarzyszy wystawie Nadbałtyckiego Centrum Kultury – „Nie tylko Bullerbyn”.

link do zapisów: https://forms.gle/nKmFJToMTRqJk1YU6

Pełen program wydarzenia:

22.01.2024, 13:00-18:00 w tym przerwa obiadowa 15:00-15:45

Nie tylko lektury! Astrid Lindgren – autorka wielowymiarowej literatury dziecięcej i młodzieżowej

Prowadzenie: dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska

Literaturoznawcze spojrzenie badawczyni Hanny Dymel-Trzebiatowskiej na twórczość Astrid Lindgren unaoczni wielowymiarowość z pozoru prostej literatury dziecięcej. Spotkanie przedstawi mnogość narzędzi i sposobów interpretacji dzieł literackich – nie tylko tych, skierowanych do młodego odbiorcy.

PROGRAM:

 1. Fenomen Astrid Lindgren.
 2. Dzieci z Bullerbyn, Pippi Pończoszanka, czy jest coś więcej?
 3. Literaturoznawcze badania dotyczące twórczości pisarki – motyw śmierci z perspektywy biblioterapii, polskie przekłady książek Astrid Lindgren.
 4. Dzieci z Bullerbyn – możliwość odczytania książki w pracy z dzieckiem. Elementy analizy ikonotekstu, biograficzne odczytanie tekstu literackiego.

23.01.2024, 13:00-18:00 w tym przerwa obiadowa 15:00-15:45

Lektura lektury, czyli jak odważnie i swobodnie rozmawiać z dziećmi o literaturze.

Prowadzenie: Roksana Jędrzejewska-Wróbel

Po zajęciach każdy uczestnik i uczestniczka wyjdą uzbrojeni w narzędzia, dzięki którym żaden tekst literacki nie będzie im straszny, a swobodna rozmowa z uczniami o lekturach nie będzie musiała być podparta gotowymi opracowaniami.

Program zajęć oparty jest o wybrane przykłady współczesnych tekstów literatury dziecięcej.

PROGRAM, czyli NARZĘDZIOWNIK:

 1. Odstawienie prof. Bladaczki do kąta i zaufanie uczniowi Gałkiewiczowi, z którym wspólnie wyruszamy na poszukiwanie sensu napisanej historii. Swobodna rozmowa o utworze
 2. – Czy się podoba lub może wręcz przeciwnie?

  – Uzasadnianie własnych, nawet najdziwniejszych opinii.

  1. Analiza

  – Kto opowiada? NARRATOR

  – O kim opowiada? BOHATER

  – Co opowiada? NARRACJA

  – W jaki sposób opowiada? JĘZYK UTWORU

  1. Interpretacja

  – Porzucenie strachu, że jakaś interpretacja jest niepoprawna;

  – Ukazanie roli poszczególnych elementów wyodrębnionych w analizie;

  – Ukazanie znaczenia tych elementów w utworze;

  – Określenie związków między w/w wyodrębnionymi elementami;

  – Zbadanie, czemu służy widoczna teraz wyraźnie konstrukcja tekstu,

  – Interpretacja tytułu,

  – Jak poszerzyło się nasze rozumienie tekstu, dzięki jego zbadaniu;

  – Sformułowanie myśli przewodniej utworu;

  – Znalezienie kontekstów i odniesień do innych utworów.

  1. Ilustracje

  – Jak wykorzystać je podczas omawiania tekstu;

  – Jak dzięki nim poszerzyć jego rozumienie.

  24.01.2024, 13:00-18:00 w tym przerwa obiadowa 15:00-15:45

  Teoria i praktyka uważnego słuchania

  Prowadzenie: Magdalena Świerczyńska-Dolot, Marcin Dymiter

  Zajęcia uwrażliwiające na zmysł słuchu w kontekście pracy edukacyjnej z dziećmi i dziecięcą literaturą jako tekstem słuchanym. Podczas trzeciego dnia szkolenia zostaną przedstawione informacje praktyczne, materiały pomocnicze dla nauczycieli, linki, ewentualne scenariusze, prezentacja wybranych publikacji, książek które mogą pomóc w procesie włączania audiokultury do edukacji szkolnej

  PROGRAM:

  1. Wprowadzenie do tematu dźwięku, zmysłu słuchu.
  2. Wprowadzenie do spaceru dźwiękowego, ćwiczenia związane z uważnym słuchaniem
  3. Jak włączać zagadnienia z kultury dźwiękowej do zajęć, ćwiczeń i aktywności w szkole?
  4. Prezentacja kilku ćwiczeń z audioedukacji, które zostały zawarte w opracowanej przez Fundację Audionomia książce dla nauczycieli i nauczycielek.
  5. 5. Wspólne słuchanie wybranych dwóch fragmentów reportażu i słuchowiska,  proponowanego dla dzieci w szkole podstawowej.
  6. W jaki sposób opowieść dźwiękowa może zastąpić tak często puszczane podczas lekcji filmy i wzbogacić wiedzę na temat danej lektury szkolnej.
  7. Podsumowanie i zakończenie zajęć.