Dorośli, Dzieci i opiekunowie, Grupy zorganizowane, Młodzież, Nauczyciele

Spacer historyczno-edukacyjny śladami fortyfikacji zlokalizowanych na terenie Aniołków

10.09.2023
godz. 12:00

Muzeum Gdańska zaprasza na spacer historyczny.

Zachodnia część dzisiejszej dzielnicy Aniołki obejmuje dawne przedpole Gdańska, które stało się areną wielu walk podczas oblężeń miasta w latach 1734, 1807 oraz 1813.

Tereny te były wielokrotnie fortyfikowane, niszczone i przekształcane zarówno przez wojska atakujące jak i broniące miasta. Cygańska Góra i rejon dzisiejszej ulicy Focha pełniły funkcję obozów wojskowych sił oblegających oraz punktu wypadowego na umocnienia Góry Gradowej i okolic Bramy Oliwskiej.

Ciągnące się od dzisiejszego Suchanina garby wzgórz pozwalały na podejście pod same umocnienia miejskie. Budowano na nich baterie artyleryjskie, okopy, często ukazywane na historycznych planach i grafikach. Podczas pokoju prowadzono tutaj ćwiczenia artyleryjskie i przeglądy wojskowe. Teren dawnych pól bitewnych jest dziś w dużej mierze pokryty zabudowa mieszkalną, ale też cmentarzem, którego początki sięgają epoki napoleońskiej.

Podczas spaceru spróbujemy odnaleźć miejsca, o których pisano w dawnych kronikach i przedstawiano na mapach. Zaskoczeniem może być lista narodowości biorących udział w toczonych tutaj bitwach; ich losy nie raz przypominają scenariusz powieści awanturniczej.


ORGANIZATOR: Muzeum Gdańska