Nauczyciele, Specjaliści i liderzy

Przestrzeń i przedmiot jako wehikuł teatralnej podróży

15.02.2023
godz. 16:30

Teatr Miniatura zaprasza do udziału w pierwszym spotkaniu projektu Lektura i teatr poza schematami, który organizuje z Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli. Spotkanie jest przeznaczone dla nauczycielek i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

PRZESTRZEŃ I PRZEDMIOT JAKO WEHIKUŁ DO TEATRALNEJ PODRÓŻY

Warsztaty za pomocą „znanych i nieznanych” ćwiczeń i gier teatralnych wykorzystują potencjał dostępnej w szkole przestrzeni i przedmiotów i zachęcają do aktywnego działania wokół lektury szkolnej. Uczą nieszablonowego i poza schematami czytania lektur i podejścia do znanych gier i technik teatralnych. Twórczo aktywizują nauczyciela i ucznia, aby w sposób pełny zabawy teatralnej mieć frajdę z lekcji. Podczas praktycznych warsztatów znajdziemy sposoby jak projektować lekcje z wykorzystaniem narzędzi pedagogiczno- teatralnych. Zbierzemy po naszym twórczym doświadczeniu zestaw praktycznych ćwiczeń, pomysłów, scenariuszy do wykorzystanie w klasie podczas lekcji. Staniemy się kreatorami twórczych lekcji pełnych teatralnych przygód.

Projekt „Lektura i teatr poza schematami” realizowany jest we współpracy Teatru Miniatura i Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w ramach programu Edukacja do Kultury. Gdańsk. To projekt dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, na którym będziemy poszukiwać różnych możliwości wykorzystywania technik teatralnych w pracy z lekturą.

Projekt zawiera 3 moduły tematyczne realizowane w formie aktywnych, twórczych i praktycznych warsztatów.
Tematyka spotkań:
1. Przedmiot i przestrzeń – teatralny wehikuł do działań z lekturą szkolną
2. Forma w ruchu – taniec kreatywny
3. Teatr na podwórku szkolnym.

Każdy z modułów jest niezależną częścią, która składa się na klarowną całość dotyczącą praktycznego i szerokiego wykorzystania działania teatralnego w szkołach.

Moduły w szybki sposób przybliżają szerokie spektrum teatru formy dostępne w codziennej pracy szkolnej. Poszerzone zostaną o aspekty metodyki pracy w planie daltońskim i metodykę pracy uwzględniającą zróżnicowane potrzeby rozwojowe dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wspólnie odnajdziemy sposoby na wdrożenie uczniów w pracę nad własnym ciałem, wykorzystaniem przedmiotów oraz przestrzeni do wyrażania tego, co wyczytali w lekturze. Poznamy różne techniki teatralne oraz sposoby na ich wykorzystanie podczas pracy z tekstem.

Podczas naszego projektu będziemy czerpać inspirację z obszarów teatru plastycznego, teatru formy, tańca kreatywnego, metod dramy, performansu, działań ulicznych, edukacji somatycznej, arteterapii. Obszarem naszych poszukiwań będzie nowa pedagogika teatralna. Znajdziemy sposoby na to, jak projektować lekcje z wykorzystaniem narzędzi pedagogiczno-teatralnych. Przeanalizujemy nasze twórcze doświadczenie i zbierzemy zestaw praktycznych ćwiczeń, pomysłów, scenariuszy do wykorzystanie w klasie podczas lekcji. Staniemy się kreatorami twórczych lekcji pełnych teatralnych przygód.

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności twórczych z zakresu edukacji teatralnej i kulturowej. Spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na pytania:
Jak budować wypowiedz artystyczna za pomocą przestrzeni, przedmiotów? Jak lektura może nas inspirować do działania? Jak w znanych i nieznanych ćwiczeniach, technikach, metodach znaleźć pomysł, temat do zbudowania wypowiedzi teatralnej? Co może się stać początkiem naszej teatralnej podróży?

Spotkanie 1/ Przestrzeń i przedmiot jako wehikuł do teatralnej podróży
Warsztaty za pomocą „znanych i nieznanych” ćwiczeń i gier teatralnych wykorzystują potencjał dostępnej w szkole przestrzeni i przedmiotów i zachęcają do aktywnego działania wokół lektury szkolnej. Uczą nieszablonowego i poza schematami czytania lektur i podejścia do znanych gier i technik teatralnych. Twórczo aktywizują nauczyciela i ucznia, aby w sposób pełny zabawy teatralnej mieć frajdę z lekcji. Podczas praktycznych warsztatów znajdziemy sposoby jak projektować lekcje z wykorzystaniem narzędzi pedagogiczno- teatralnych. Zbierzemy po naszym twórczym doświadczeniu zestaw praktycznych ćwiczeń, pomysłów, scenariuszy do wykorzystanie w klasie podczas lekcji. Staniemy się kreatorami twórczych lekcji pełnych teatralnych przygód.

Spotkanie 2/ Forma w ruchu – taniec kreatywny
Celem naszych kolejnych warsztatów jest rozwijanie umiejętności twórczych z zakresu teatru formy i tańca kreatywnego za pomocą „znanych i nieznanych” ćwiczeń i zabaw z wykorzystaniem prostych form ruchowych i plastycznych. Poprzyglądamy się temu co sprzyja pogłębieniu świadomości ciała w ruchu i jego kreatywności.
Znajdziemy przestrzeń na kreowanie ruchu a nie jego odtwarzanie, na przyjemność doświadczania ciała w ruchu i jego ekspresję. Będziemy twórczo eksperymentować i rozwijać możliwości i jakości ruchowe. Przyjrzymy się się jak ruch sprzyja całościowemu rozwojowi człowieka.

Spotkanie 3/ Teatr na podwórku szkolnym
Kolejne warsztaty rozwiną umiejętności z zakresu tworzenia teatru site-specific. Sprawdzimy lokalny potencjał otoczenia szkoły i domu w działaniach teatralnych na lekcjach. Wyjście poza mury potraktujemy jako inspirację do nieoczywistych rozwiązań mogących pomóc w budowaniu dramaturgii lekcji. Wspólnie przypomnimy sobie zabawy podwórkowe i połączymy je z lekturą szkolną. Skorzystamy z doświadczeń z wcześniejszych warsztatów z zakresu teatru formy, przestrzeni, przedmiotu i tańca kreatywnego. Przyjrzymy się przenikaniu tych form teatralnych w przestrzeni zamkniętej (budynek: szkoła, teatr) i otwartej (podwórko, przyroda) i wpływu ich na procesy uczenia się. Podzielimy się też doświadczeniem konstruowania spacerów teatralnych.

Prowadzenie:
Miejski Teatr Miniatura (Monika Tomczyk, Adam Gibki) i nauczycielki-doradczynie PCEN ds. edukacji wczesnoszkolnej (Aleksandra Kaczmarska, Ewa Jura-Ilis)

ZAPISY:
Zgłoszenia: koordynator a.kaczmarska.doradca@pcen.gda.pl

ZAPISY PRZEZ LINK lub: edukacja@teatrminiatura.pl.