Dorośli, Dzieci i opiekunowie, Młodzież, Nauczyciele, Specjaliści i liderzy

OSOWIANKI_NIE 23. KORZENIE I SKRZYDŁA

20.10.2023
godz. 19:00

Stowarzyszenie INNE jest piękne zaprasza do udziału w spotkaniach realizowanych w ramach projektu OSOWIANKI_NIE 23. KORZENIE I SKRZYDŁA, który pozyskał dofinansowanie Miasta Gdańsk w ramach Programu Edukacja do Kultury.

Spotkania są przygotowywane dla osowianek i osowian, które/ którzy są ciekawe/i :

 • odkrywania różnego oblicza i wartości sztuki; 
 • sposobu widzenia świata i twórczości artystów;
 • wiedzy i doświadczeń wynikających z obcowania z kulturą;
 • rozwoju swojej wrażliwości na kulturę w jej różnych odsłonach.

Kultura i sztuka w Osowej | Twórczynie i twórcy w dzielnicy

Termin: 20.10.2023 r. godz. 19.00

Gościniami i gośćmi spotkania będą muzycy, pisarze, artyści, kompozytorzy i inni twórcy kultury zamieszkujący naszą dzielnicę. Poznamy ich bliżej, docenimy ich dorobek. Przeprowadzimy rozmowę, podczas której dowiemy się:

 • Kto, w jaki sposób i dla kogo tworzy kulturę?
 • Kim jest artystka/artysta – amatorka/amator czy profesjonalistka/profesjonalista?
 • Kim są odbiorczynie/odbiorcy – kultura inkluzyjna czy ekskluzywna;
 • Czym jest dzisiaj kultura i sztuka?
 • Co ją charakteryzuje, czym się wyraża?
 • Kierunki i perspektywy rozwoju kultury.

Kaszubszczyzna dzisiaj | Kultura i sztuka regionu

Termin:  10.11.2023 r. godz. 19.00

Gościniami i gośćmi  spotkania będą osoby czynnie pielęgnujące tradycje regionu w życiu codziennym, a także poprzez działania artystyczne.

Dzisiejsze oblicza kaszubszczyzny:

 • Wartość czy kiczowatość tradycji ludowych;
 • Na czym polega renesans sztuki ludowej, do czego się odnosi?
 • Kaszubszczyzna w dzielnicy – kto i w jaki sposób ją kultywuje?
 • Czy i jak pielęgnować regionalizm w przyszłości?

Sztuka codzienności | Spotkanie z Magdą Benedą

Termin: 8.12.2023 r. godz. 19.00

Gościnią specjalną będzie Magdalena Beneda – gdańska artystka, która ze swojego unikatowego stylu stworzyła markę promującą Gdańsk i Pomorze. Jej prace zamieszczone na przedmiotach codziennego użytku stanowią niepowtarzalny atrybut łączenia sztuki z codziennością.

 • Magdalena Beneda – artystka;
 • Kim jest, co jest dla niej ważne?
 • Pomorze, kaszubszczyzna jako źródło inspiracji, nowoczesny regionalizm czy …  ?
 • Przestrzeń sztuki, talent artysty a odbiorcy;
 • Twórczyni i jej prace – prezentacja.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu prac artystki.