Maluchy tańcują na ludowo | zajęcia z muzyką kaszubską dla dzieci 0-3 lat

09.06.2024
godz. 11:00

„Maluchy tańcują na ludowo” |  zajęcia z muzyką kaszubską dla dzieci 0-3 l.
w cyklu „Etnokulturalni. Warsztaty dla dobrostanu”

Zapraszamy rodziców z maluchami do lat 3 na zajęcia muzyczne. Wykorzystując tradycyjne zabawy dziecięce, melodie i utwory słowno-muzyczne folkloru kaszubskiego stworzymy przestrzeń dla rozwoju ruchowego, muzykalności i mowy najmłodszych.

prowadzenie: Ewa Kuszewska – etnomuzykolog, rytmik, logopeda (https://www.kuszewska.eu/)
obowiązują zapisy: mailowe etnograf@mng.gda.pl lub pod nr. 58 552 41 39
zajęcia bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Oddział Etnografii MNG, ul. Cystersów 19 (Spichlerz Opacki)

Kolejne spotkania planujemy na 28 lipca i 25 sierpnia 2024
Video z warsztatów – https://www.facebook.com/OddzialEtnografii/videos/1996863683793518/?idorvanity=208487240317402

Cykl wydarzeń „Etnokulturalni. Warsztaty dla dobrostanu” to multidyscyplinarne zajęcia edukacyjne i artystyczne dla dzieci, rodzin oraz dorosłych. Uważne i czułe obcowanie z naturą, wrażliwe praktykowanie sztuki i aktywne wspólne działanie pozwolą poczuć się dobrze, zapomnieć na chwilę o codziennych niepokojach i doświadczyć własnej sprawczości.

Uczestników zaprosimy zarówno do „przestrzeni kultury” – wnętrza Spichlerza Opackiego, jak i „przestrzeni natury” – muzealnego ogrodu i otaczającego Oddział Etnografii MNG parku Oliwskiego.
W cyklu warsztaty m.in.: ogrodnicze, muzyczne, międzykulturowe i rękodzielnicze inspirowane tradycją.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania: „Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych dla publiczności Muzeum Narodowego w Gdańsku”.