Dorośli, Dzieci i opiekunowie, Grupy zorganizowane, Młodzież, Nauczyciele, Specjaliści i liderzy

Lekcje muzealne online

13.02.2023 - 17.02.2023
godz. 11:15

Spotkania odbywają się przez pięć dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku. Godzinę spotkania ustalamy indywidualnie, w przedziale czasowym 10:15-14:00.

Zajęcia tematyczne oświęcone wybranym zagadnieniom historii Gdańska prowadzone na platformie Microsoft Teams.

Zajęcia edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczestników, dlatego każdą rezerwację poprzedza dokładny wywiad.

W zajęciach mogą wziąć udział uczestnicy ze specjalnymi potrzebami, także osoby z niepełnosprawnościami i osoby ukraińsko- oraz angielskojęzyczne.

Szczegóły:
lekcje dla przedszkoli i klas 0-III

lekcje dla klas IV-VI szkół podstawowych

Zapisy i kontakt:

Dział Edukacji, tel. +48 03 437 825, +48 789 449 683, +48 789 449 685; +48 512 418 745 lub edukacja@muzeumgdansk.pl