Dzieci i opiekunowie, Nauczyciele

„Gdzie jest Ciaptak?” — konkurs na interpretację twórczości Jana Brzechwy i Juliana Tuwima

27.10.2023
godz. 14:00

Gdzie jest Ciaptak? to doroczny konkurs skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych w Gdańsku, którego celem jest popularyzacja twórczości poetyckiej, doskonalenie umiejętności interpretacyjnych uczestników oraz umożliwienie młodym uczestnikom możliwości wystąpienia na scenie.

Terminy:

Zgłoszenia do 18.10.2023

Eliminacje 20.10.2023 o godz. 14:00

Finał 27.10.2023 o godz. 14:00

Jury oceniać będzie przede wszystkim dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny. Przyznane zostaną nagrody rzeczowe za zajęcie 1, 2, 3 miejsca oraz trzy wyróżnienia.


ORGANIZATOR: GAK Dom Sztuki