Nauczyciele, Specjaliści i liderzy

Gdańskie Forum Edukacyjne

04.09.2023
godz. 13:00
Szanowni Państwo,
z radością zapraszamy do wzięcia udziału we współtworzeniu tegorocznego Gdańskiego Forum Edukacyjnego.
Gdańskie Forum Edukacyjne to projekt, którego celem jest refleksja nad aktualną sytuacją w oświacie, prowadząca do realnych zmian w gdańskich szkołach i przedszkolach. Pragniemy zgromadzić tu ekspertów z rożnych dziedzin życia, którzy w drodze dialogu wypracują rekomendacje zmian w lokalnej oświacie.
Zapraszamy do uczestnictwa w Forum 4 września o 13.00 w Teatrze Miniatura, podczas którego porozmawiamy o autorytecie nauczyciela w kontekście koniecznych w oświacie zmian.

Głosem inspirującym będzie dr Maciej Dębski, który w swoim wykładzie nakreśli największe wyzwania dla współczesnego społeczeństwa.

Forumlarz do zapisów: https://forms.gle/9xdD7UFzAj7wkzbB7
Będzie dla nas wyróżnieniem, jeśli zechcą Panstwo współtworzyć z nami Gdańskie Forum Edukacyjne i wpłynąć na zmianę szkolnej rzeczywistości.
Zespół Gdańskiego Forum Edukacyjnego
Wydział Edukacji w Gdańsku
Kreatywna Pedagogika
Teatr Miniatura
Gdańskie Forum Edukacyjne jest oddolnym projektem, który zrodził się po ostatnim doświadczeniu największego od lat strajku nauczycieli. Zgodnie z gdańską tradycją postanowiliśmy spotkać się przy wspólnym stole. Do obrad nad kondycją oświaty, a przede wszystkim nad kierunkami zmian zaproszeni zostali: uczniowie, rodzice, nauczyciele, gdańszczanie z rożnych branż, zainteresowani edukacją, bo miasto nie może rozwijać się bez edukacji. Od czerwca 2019 cyklicznie odbywają się spotkania tego edukacyjnego gremium, do którego zaproszony jest każdy bez wyjątku, kto chce podjąć refleksję nad aktualną sytuacją w oświacie i ma pomysł na realne zmiany. Jednym z pierwszych owoców rozmów i wymiany opinii podczas spotkań Gdańskiego Forum Edukacyjnego było wypracowanie priorytetów na rok szkolny 2019/2020 wraz z kierunkami rozwoju i wsparcia oraz propozycją ewaluacji podejmowanych działań.