Dzieci i opiekunowie

Ferie ze sztuką w Projektorni GAK

27.01.2023
godz. 9:30
Akcja Zima, czyli Ferie ze sztuką w Projektorni GAK!
Podczas ferii Projektornia GAK zaprasza na zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży, jak również dla dorosłych! Stawiamy na twórcze i aktywne spędzanie czasu, integrację lokalnej społeczności i po prostu dobrą zabawę!
Co w programie?
W drugim tygodniu ferii przewidujemy zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci w wieku 6 – 12 lat. W zajęciach będą mogły wziąć udział dzieci z dysfunkcją słuchu, ponieważ podczas ich trwania treść warsztatów będzie tłumaczona na PJM (dzięki wsparciu Stowarzyszenia Okno Na Świat).
Pierwszy dzień będzie poświęcony ćwiczeniom teatralnym i zabawom logopedycznym. Drugi dzień cyklu to zajęcia taneczno-teatralne, a ostatni dzień to warsztaty manualne z elementami teatru. Warsztatom towarzyszyć będą rozmowy edukacyjne na temat budowania grupy.
Termin: 23.01.2023, 25.01.2023, 27.01.2023, godz. 9:30-14:30
Wiek: 6 – 12 lat
Odpłatność: jednorazowo 50 zł / całość 130 zł
Szczegóły:
Dzień pierwszy:
„Gimnastyka buzi i języka” – ogólnorozwojowe zajęcia usprawniające mowę u dzieci. Innowacyjne podejście wykorzystujące elementy polskiego języka migowego w grach i zabawach logopedycznych.
„Co widać w oczach” – ćwiczenia aktorskie rozwijające wyobraźnię emocjonalną.
Dzień drugi:
„W ruchu” – zajęcia tańca współczesnego mają na celu wyrobienie wrażliwości na swoje ciało, ruch i ekspresję. Na tych zajęciach ważnym elementem jest praca w grupie, podczas której uczymy się reagować na innych, współistnieć z nimi w przestrzeni.
„Wyobraźnia w przestrzeni” – ćwiczenia teatralne na wyobraźnię. Zadaniem dzieci będzie wykreowanie wspólnego świata, którego nie widać.
Dzień trzeci:
„Wykreowane coś” – kreatywne warsztaty plastyczne, rozwijające zdolności manualne oraz wyobraźnię i wrażliwość estetyczną. Zadaniem dzieci będzie stworzenie figury „cosia”.
„Coś żyje” – ćwiczenia lalkarskie z ożywiania przedmiotów.

ORGANIZATOR: Projektornia GAK