Grupy zorganizowane, Młodzież, Nauczyciele

Cykl interwencji z psychologiem o uzależnieniach cyfrowych | spotkania dla szkół

07.06.2024
godz. 10:00

piątek, 07.06.2024, godz. 10.00-11.30
środa, 12.06.2024, godz. 10.00-11.30
piątek, 14.06.2024, godz. 10.00-11.30

sala kinowa KinoPort, CSW ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie, ul. Strajku Dokerów 5

wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona

kategoria wiekowa dzieci: 7- 13 lat

zapisy: Julia Salińska | j.salinska@laznia.pl

Młodzież, a w szczególności dzieci, są grupą najbardziej narażoną na niebezpieczeństwa płynące z niekontrolowanego użytkowania nowych technologii. Łatwo przyciągnąć i uzależnić rozwijające się młode umysły od atrakcyjnego, pełnego łatwej rozrywki, gier i muzyki, świata wirtualnego. Swój wolny czas od szkolnych i domowych obowiązków najmłodsi coraz częściej wolą przeznaczyć na przebywanie w cyfrowej przestrzeni, co w konsekwencji może nieść za sobą szereg negatywnych skutków – uzależnienia cyfrowe odbijają się na zdrowiu psychicznym i fizycznym coraz większej ilości młodych ludzi.

Zapraszamy klasy z pobliskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w spotkaniach z psychologiem dotyczących uzależnień cyfrowych – zajęcia urozmaicone dyskusją oraz rozwojowymi ćwiczeniami grupowymi, mają na celu wywołać debatę wśród uczestników na temat ich doświadczeń związanych ze światem wirtualnym.

„ProfiKultura Gdański Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych sfinansowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska”.