Ambasadorzy_rki programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK

To grupa nauczycielek-pasjonatek, które zostały wyłonione w 2023 r. spośród wielu kandydatek w czasie konkursu. To osoby wyjątkowo twórczo i aktywnie realizujących w swoich placówkach założenia programu EDK. GDAŃSK, a także popularyzujące je na arenie miasta i kraju. Ambasadorki współtworzą program – m.in. inicjując liczne aktywność, czy redagując materiały edukacyjne.Tytuł Ambasadorki w 2023 r. otrzymały wyjątkowe gdańskie nauczycielki:

Magdalena Janiszewska z XIX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

Anna Czajka i Joanna Nikulin-Stawińska z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

Justyna Wołoszyk-Brzezińska (Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku i XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku)

Joanna Dunajska ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdańsku

Wyróżnione zostały:

Agata Goralska ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdańsku

Anna Misiuk z Przedszkola nr 33 w Gdańsku

Emilia Kalkowska-Marszałek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gdańsku

Hanna Rucińska z X Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Katarzyna Szpernalowska z Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku