Wyniki konkursu dla organizacji pozarządowych na działania z zakresu Edukacji do Kultury 2022

Rozstrzygnięto konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na działania z zakresu Edukacji do Kultury 2022 organizowanego w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”. Gratulujemy zwycięskim organizacjom!

Dzięki środkom z konkursu, do końca 2022 roku, zostanie zrealizowanych siedem projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze oraz służących rozwijaniu pasji i aktywności twórczej mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Będą one realizować działania edukacyjne rozwijające świadome uczestnictwo w kulturze, pozwalające na realizację potrzeb i talentów, pobudzające ekspresję, budujące lokalną tożsamość i publiczność kultury oraz wzmacniające relacje ze środowiskiem w miejscu zamieszkania.

Przeczytajcie krótkie opisy zwycięskich projektów:

Fundacja Wspólnota Gdańska – Akademia Sztuki Trzeciego Wieku

To projekt aktywizacji do czynnego uczestniczenia we współczesnej kulturze, skierowany do osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem gdańskich seniorów. W ramach projektu odbędą się wykłady o sztuce współczesnej, wizyty w galeriach sztuki i muzeach w Gdańsku i Sopocie, warsztaty plastyczno-literackie oraz wycieczka do Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Stowarzyszenie PROM Kultura – Wspólnota myśli – spotkania z filozofią dla dorosłych

W ramach projektu odbędzie się 20 zajęć o charakterze warsztatowym, w trakcie których uczestnicy będą mogli pod kierunkiem wykwalifikowanych prowadzących zmierzyć się kluczowymi zagadnieniami europejskiej kultury, określić własną orientację względem nich oraz wymienić refleksjami z pozostałymi uczestnikami warsztatów.

Fundacja Fala Nowej Kultury – Sztuka wspólnoty

Ten projekt to seria warsztatów dla młodzieży, zrealizowanie przez młodych twórców wystawy oraz działań edukacyjnych wokół tej wystawy. Projekt skierowany jest do ok. 15 młodych, utalentowanych gdańskich artystów w wieku 15-19 lat. Ma on na celu zaproszenie zdolnej, gdańskiej młodzieży, która dzięki zajęciom z instalacji, tworzenia zinów, malarstwa wielkoformatowego oraz wspierającym warsztatom poświęconym teorii sztuki współczesnej, stworzy innowacyjną, młodzieżową wystawę odpowiadającą na pytanie: czym jest nasza wspólnota w Gdańsku dziś?

Fundacja Czeka Na Nas Świat – Odkrywamy Gdańsk

W projekcie weźmie udział 20 uczestników-mieszkańców Gdańska w wieku od 5 do 18 lat, z podziałem w kategorii wiekowej (w grupach będą osoby pełnosprawne oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności). Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w tworzeniu piosenki o Gdańsku oraz stworzeniu zagadek o różnych znanych gdańskich miejscach. Działania będą miały na celu przybliżenie widzom historii i atrakcji naszego miasta oraz wzbogacenie oferty kulturalnej.

Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka – Biblijna historia Gdańska – warsztaty bibliodramatyczne

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z wiedzą na temat tych tekstów biblijnych, których wpływ jest widoczny w zabytkach i sztuce miasta Gdańska oraz zaproponowanie innego spojrzenia na te teksty poprzez bibliodramatyczną ekspresję. W ramach projektu odbędzie się ogólnodostępny wykład online dotyczący relacji między Biblią a jej wpływem na przestrzeń i kulturę Gdańska oraz warsztaty.

Stowarzyszenie „dla Siedlec” – „Być chlebem”

Działanie ma na celu wzrost wiedzy o historii, dziedzictwie narodowym i współczesności Gdańska, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej oraz narodowej, umacnianie świadomości obywatelskiej w kontekście miejskim, państwowym i europejskim. Jego finałem będzie wspólne pieczenie chleba oraz inscenizacja legendy miejskiej pt. „O chlebie i kamieniu”, w której dowiadujemy się o chlebie, który zamienia się w kamień, ponieważ jego właściciel nie chciał się nim podzielić.

Stowarzyszenie „WAGA” – KULTURKA

To działanie mające na celu rozwijanie kompetencji kulturalnych i kulturowych poprzez edukację kulturową u dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, rodzin ubogich oraz dzieci uchodźczych, imigranckich głównie zamieszkujących obszar Biskupiej Górki i okolic (w wieku 6-12 lat). W ramach projektu odbędą się warsztaty przygotowujące do uczestnictwa w tzw. Kulturze wysokiej oraz wyjścia do teatrów, muzeów i filharmonii.

Link do wyników konkursu w BIP