Szkoła Dialogu 2024 – podsumowanie

Za nami coroczna konferencja Szkoła Dialogu, podczas której podsumowywaliśmy dotychczasową pracę zespołów zajmujących się różnorodną edukacją – od kulturalnej, przez wolontariacką, zieloną, przedsiębiorczą, zdrowia psychicznego po działalność rzeczniczki praw ucznia.

Dużą część konferencji zajęły warsztaty, na których w zróżnicowanych grupach – w których uczestniczyli oczywiście również uczennice i uczniowe – wypracowywaliśmy potrzebne dla poszczególnych programów działania. O to, co wypracowywała nasza grupa.

Nazwa warsztatu: Kultura na warsztat! Rzecz o szkolnych inicjatywach.

 • Uczestnicy: w warsztacie wzięło udział 15 osób.
 • osoby uczniowskie: uczennice z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich: Zuzanna Cieślak, Julia Juszko; uczennice z XIX Liceum Ogólnokształcącego: Alicja Gęba, Julia Bereznowska.
 • nauczycielki, ambasadorki programu EDK. GDAŃSK: Justyna Wołoszyk-Brzezińska (ZSO nr 8 w Gdańsku), Joanna Nikulin-Stawińska (ZSGH Gdańsk), Magdalena Janiszewska (XIX LO Gdańsk);
 • dyrektor SP nr 1 w Gdańsku – Rober Cyrta;
 • przedstawiciele instytucji kultury: Mateusz Brodowski, Izabela Terek-Jopkiewicz (Gdański Archipelag Kultury), Adam Gibki (Miejski Teatr Miniatura);
 • przedstawiciel organizacji pozarządowej: Paweł Paniec (Wspólnota Myśli);
 • zespół biura programu EDK. GDAŃSK (Celina Zboromirska-Bieńczak, Anna Żukowska);
 • moderatorka: Marta Jankowska (biuro programu EDK.GDAŃSK, SP49).
 • Cel warsztatu: wypracowanie pomysłów na działania z zakresu edukacji kulturalnej lub kulturowej, które będą stanowić inspirację do  działań realizowanych w szkołach 
  i przedszkolach w ramach programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK.

Realizacja inicjatyw jest jednym w warunków uczestnictwa w programie EDK. GDAŃSK. 

 • w ciągu roku szkolnego 2023/2024 należy przeprowadzić w klasie przynajmniej pięć lekcji/zajęć inspirowanych materiałami opracowanymi w ramach programu EDK. GDAŃSK (scenariusze oraz broszury edukacyjne dostępne są na stronie programu oraz GPE);
 • dwa razy w ciągu roku szkolnego wziąć udział w warsztatach organizowanych w gdańskich instytucjach kultury;
 • zrealizować jedną inicjatywę kulturalną lub kulturową i zaprezentować ją na forum w swojej szkole/przedszkolu.

Inicjatywa powinna wypływać z potrzeb i zainteresowań uczniów i opierać się na ich twórczej aktywności (np. Dzień Kultur Świata, prezentacja spektaklu stworzonego przez uczniów, projekt artystyczno-społeczny).

 • Pomysły na inicjatywy kulturalne i kulturowe wypracowane przez uczestniczki i uczestników warsztatów:
 • PODAJ DALEJ – skrzynka, do której wrzucane będą kulturalne rekomendacje (polecane książki, filmy, warsztaty etc.). Polecajki będą prezentowane na forum szkolnym/przedszkolnym w różnych formach.
 •  KULTURALNE SPACERY – klasy/ grupy opracowują trasę swoich kulturalnych spacerów (np. szlakiem modernizmu, na tropie filozofii, literacki Gdańsk etc.), w czasie wyjścia robią zdjęcia, w szkole/przedszkolu organizują wernisaż.
 • FILMOWE SHOW – realizacja filmów krótkometrażowych, organizacja maratonu filmowego.
 • POETYCKI PORTRET GDAŃSKA- tworzenie wierszy-kolaży z wyciętych z gazet słów, organizacja spotkania poetyckiego.
 • Forma prezentacji: pomysły na inicjatywy kulturalne i kulturowe wypracowane w czasie warsztatu zostaną spisane, wzbogacone o nowe inspiracje, a następnie opublikowane 
  w mediach społecznościowych programu EDK. GDAŃSK oraz na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej. 

Finalnie powstanie także opracowana graficznie broszura informacyjna zawierająca przykłady inicjatyw kulturalnych i kulturowych wartych realizacji w placówkach edukacyjnych. 

 • Efekt: prezentacja na forum wybranej inicjatywy kulturowej/kulturalnej, integracja społeczności szkolnej, wspieranie rozwój kompetencji kulturalnych i kulturowych,  kompetencji kluczowych (model 4K: kreatywność, krytyczne myślenie, kooperacja, komunikacja) oraz sprawczości. 

Opracowała Marta Jankowska, biuro programu EDK. GDAŃSK.