Konferencja Etnopomorze 2022

października odbyła się kierowana do twórców, animatorów kultury oraz przedstawicieli organizacji publicznych Konferencja „Etnopomorze 2022”

Poznajcie Ambasadorki Kultury Pomorza z roku 2022 – artystki, animatorki kultury, edukatorki. Kobiety, które dzięki swojemu zaangażowaniu inspirują lokalne społeczności. Działają w różnych obszarach, ale łączy je jedno – miłość do regionu i czerpanie z pomorskiego folkloru.

Można było wziąć w niej udział udział także online. Jedną z prelegentek panelu „Wiedzieć więcej, ukazywać wyraźniej— edukacja kulturalna i ekspresja twórcza w samorozwoju” była koordynatorka programu Edukacja do Kultury. Gdańsk – Celina Zboromirska-Bieńczak.

Tutaj znajdziecie program konferencji

Celina Zboromirska-Bieńczak— absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, po ukończeniu studiów pracowała w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, gdzie za dyrekcji Macieja Nowaka, wyprodukowała ponad 20 przedstawień teatralnych. Była również kierownikiem w Europejskim Centrum Solidarności, oraz pracowała jako zastępca dyrektora w Operze Bałtyckiej w Gdańsku oraz w Biurze Prezydenta ds. Kultury w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Obecnie zastępca dyrektora w Miejskim Teatrze Miniatura,

Anna Ratkiewicz — z wykształcenia teatrolog i filmoznawca, absolwentka Filologii Polskiej na UG, obecnie doktorantka na Wydziale. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. W roku 2001 rozpoczęła współpracę z Fundacją Theatrum Gedanense. Od roku 2008 zatrudniona w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, gdzie obecnie pełni funkcję Kierownika Działu Edukacji. Koordynuje i współpracuje przy organizacji projektów lokalnych oraz międzynarodowych z zakresu edukacji kulturalnej dla szerokiego grona odbiorców. Prowadzi wykłady i warsztaty nt. życia i twórczości Szekspira.