EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK w szkołach – to działa!

W kilkunastu gdańskich szkołach realizowany jest pilotaż programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK.

W ramach program EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK grupa ekspertów przygotowała dziesięć scenariuszy dla uczniów szkół podstawowych (klas IV-VIII) oraz ponadpodstawowych. Materiały te dotyczą dziesięciu obszarów: filmu, literatury, architektury, historii Gdańska, tańca, teatru, animacji kultury, fotografii, sztuk wizualnych/plastycznych i muzyki.

Działania pilotażowe, które realizujemy rozpoczęliśmy już w grudniu. Do czerwca odbywać się będą cykliczne spotkania dla nauczycieli, podczas których są omawiane i przekazanie kolejne scenariusze zajęć. Materiały te następnie testowane są w szkołach.

Zaangażowane w pilotaż programu nauczycielki nie tylko prowadzą zajęcia warsztatowe z uczniami, popularyzują materiały wśród koleżanek i kolegów z grona nauczycielskiego, ale także dzielą się z koordynatorami programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK swoimi uwagami o scenariuszach lekcji, co jest dla nas szczególnie cenne.

Gościem ostatniego spotkania dla nauczycieli zaangażowanych w program był Jarosław Marek Spychała – filozof, autor, edukator, który mówił o stworzonych przez siebie scenariuszach o fotografii dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.