Ambasador_ka programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK – WYNIKI

Tytuł Ambasadorki otrzymały wyjątkowe gdańskie nauczycielki:

Magdalena Janiszewska z XIX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

Anna Czajka i Joanna Nikulin-Stawińska z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

Justyna Wołoszyk-Brzezińska (Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku i XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku)

Joanna Dunajska ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdańsku

Wyróżnione zostały:

Agata Goralska ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdańsku

Anna Misiuk z Przedszkola nr 33 w Gdańsku

Emilia Kalkowska-Marszałek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gdańsku

Hanna Rucińska z X Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Katarzyna Szpernalowska z Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku

Dziękujemy Miastu Gdańsk, Gdańskiemu Funduszowi Zakupu Wydawnictw oraz naszym Partnerom, którzy ufundowali wspaniałe nagrody:

Muzeum Gdańska

Gdański Teatr Szekspirowski/The Gdansk Shakespeare Theatre

Europejskie Centrum Solidarności I European Solidarity Centre

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

Hevelianum

Teatr Wybrzeże

Teatr Miniatura

Instytut Kultury Miejskiej

Cappella Gedanensis

Wejścia vipowskie dla nagrodzonych do muzeum, teatrów, kina, na koncerty, festiwale i konferencje na pewno zaowocują jeszcze ściślejszą współpracą między gdańskimi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi.

W jury konkursu zasiedli: Monika Chabior (zastępczyni Prezydent ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, przewodnicząca Zespołu Koordynacyjnego ds. Edukacji do Kultury), Małgorzata Fijas (twórczyni scenariuszy powstałych w ramach programu EDK. Gdańsk), Adam Gibki, Anna Żukowska (biuro programu EDK. GDAŃSK) oraz przewodnicząca: Celina Zboromirska-Bieńczak, koordynatorka programu EDK. GDAŃSK